MLABModule
adconverters

BRIDGEADC01A

High sensitivity Bridge Transducer ADC

The module is a complete analog front end for weigh-scale and pressure measurement applications. The device accepts low-level signals directly from a bridge transducer and outputs a serialdigital word on SPI interface.Exitation voltage could be generated by module itself. Exitation signal is synchronous with internal signal sampling.

Modul je určený pro měření sil tenzometrickými snímači, nebo digatalizaci hodnot z můstkového senzoru tlaku. Vstupem pro modul je nízkoúrovňový differenční signál z odporového můstku v rozsahu do -80 až +80mV. Modul si dovede generovat exitační signál pro napájení tenzometrického snímače, který je synchronní se vzorkováním. Tím je eliminován offset můstku.

None